Závěry z porady zástupců SK a TJ, a krajských organizací ČUS (11.11.2015)
vydáno dne 18. 11. 2015 (3307x přečteno)

Z Á V Ě R Y

z porady zástupců SK a TJ, a krajských organizací ČUS, která se konala dne 11. listopadu 2015 v Praze v aule ČUS, Zátopkova 100/2
Přítomni: zástupci SK a TJ, a krajských organizací ČUS viz prezenční listiny uložené v managementu sportu ČUS

Nepřítomni: Brněnské tělovýchovné sdružení, Okresní svaz tělovýchovy Jablonec nad Nisou, Pardubická sportovní organizace ČSTV, Regionální sdružení sportů Svitavy, Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek

Omluveni: Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou, Tělovýchovná unie Brněnska, Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., Sportovní unie okresu Domažlice, Regionální sdružení ČSTV Přerov


 
 
Poradu v 14:07 hod. zahájil místopředseda ČUS Ing. Marek Hájek, který přivítal přítomné zástupce SK a TJ a krajských organizací ČUS na celostátní poradě před nadcházející volební VH.P R O G R A M:
1. Aktuální informace předsedy a místopředsedů
2. Informace k programu 32. valné hromady ČUS
3. Činnost servisních center sportu
4. Nový Informační systém ČUS
5. Projekt Sportuj s námi
6. Různé1. Aktuální informace předsedy a místopředsedů

Místopředseda Ing. Marek Hájek zrekapituloval průběh semináře v Poslanecké sněmovně 11. 11. a jeho závěry. Ministryně slíbila, že bude řešit problém s bankovními účty u Poštovní spořitelny v dotačních programech a další limitující podmínky s tím, že uvažuje o vypsání 2. kola podávání žádostí po úpravě podmínek Programu VIII pro 2016. V Programu III za rok 2015 slíbila usilovat o vyplacení alespoň části prostředků v letošním roce. Zdůraznil, že ministryně začala vnímat existenční problém SK a TJ v regionech. Závěrem poděkoval zástupcům SK/TJ za účast a vystoupení na semináři.

Předseda JUDr. Miroslav Jansta poděkoval za účast na semináři v PS a řekl, že ministryně školství po semináři zadala přímý zákaz zasahovat bez jejího vědomi na web MŠMT. Předseda zmínil skvělou práci ČUS v uplynulém čtyřletém volebním období, ziskové hospodaření všech středisek a záchranu organizace, která byla před insolvencí. Dále zmínil, že cílem ČUS je a bude nadále hájit zájmy malých sportovních svazů a jejich problematiku přirovnal k základním článkům.
Zdůraznil důležitou roli ČUS v lobbingu vůči státu. Dále podtrhl potřebu radikální změny ve správě sportu a to je nejlépe vlastním ministerstvem nebo alespoň zvýšení kapacity schopných úředníků v odboru sportu stávajícího MŠMT. ČUS na přípravě konceptu nového ministerstva pracuje se stejným úsilím, s jakým pro MŠMT připravila podklady Akčního plánu rozvoje sportu 2016-2017 a podklady pro připravovanou novou Koncepci podpory rozvoje sportu. Vyzval aktivní funkcionáře, aby kandidovali do VV ČUS a aktivně pomohli prosazovat zájmy základních článků. Závěrem podoktnul, že ČUS je suverénní spolek a není a nebude podřízena Českému olympijskému výboru.2. Informace k programu 32. valné hromady ČUS

Mgr. Jan Boháč

Výkonný výbor svolal volební VH ČUS a schválil návrh programu 32. VH. Na VH se budou kromě voleb z důvodu aktuálních potřeb schvalovat majetkové dispozice ve střediscích Zadov a Nymburk a také bude předložena ke schválení technická novela stanov ČUS, spočívající v prodloužení volebního období na 4 roky a 3 měsíce, aby se nemusely ve volebním roce konat dvě VH. Kandidatury se posílají do 18. ledna 2016. Noclehy na VH jsou možné, objednání po individuální ose.3. Činnost Servisních center sportu

Ing. Marek Hájek

Shrnul činnost SCS a poděkoval SCS a jeho manažerům za odvedenou práci. Vyzdvihnul, jak se SCS vypořádaly s nedostatkem financí, ale i s novým IS ČUS. Jako negativum zmínil rozdílnou strukturu a kvalitu v jednotlivých SCS a vyzval ke stálému vylepšování služeb (nadstavbu) SCS a vyvarování se uspokojení a stagnace. Vyzval k trpělivosti a maximální pomoci sdruženým SK/TJ, pokud MŠMT vypíše v Programu VIII druhé kolo. Žádost na činnost SCS byla podána na 60 mil.
Výkonný výbor se bude snažit získat vlastní zdroje pro činnost SCS.4. Nový Informační systém ČUS

Mgr. Jan Boháč

Systém je oproti starému systému on-line. Jedná se tak o aktuální výstupy členské základny a pasportu ČUS. Systém má veřejnou část, kde se mohou veřejnost a samosprávy podívat do aktuálních čísel. Možnost evidence sportovních zařízeních v IS ČUS zaujala krajské úřady.
Nezastupitelná je role okresních sdruženích a jejich pomoc SK a TJ při vyplňování dat. Výstupy mají smysl, viz ukázka na semináři v Poslanecké sněmovně.5. Projekt ČUS Sportuj s námi

Mgr. Jan Boháč

Projekt je vlajkovou lodí ČUS. Na 500 sportovních akcí bylo rozděleno 5 mil Kč. Projekt nepřináší pouze finanční podporu organizátorům, ale i zviditelnění akcí prostřednictvím partnerských médií.
24. září proběhla o projektu tisková konference. Kalendář akcí na celý rok je k nalezení na webových stránkách projektu. Právě probíhá přihlašování do projektu na rok 2016. Uzávěrka přihlášek je 23. listopadu. Po uzávěrce budou akce rozděleny podle okresů a zaslány k zpětné vazbě o akcích k SCS. Participace ČUS na dalších zajímavých projektech, jako je např. Sporťáček nebo Pohár ministryně, je ideální pro zviditelnění ČUS v oblasti podpory sportu pro všechny. SCS by tyto akce v budoucnu mohli jako organizátoři převzít.

 

6. Různé

Mgr. Jan Boháč

Připravuje se pojištění majetku a odpovědnosti za činnost pro SK/TJ. Informace budou k dispozici na přelomu roku.7. Diskuse:

Švec (Jindřichův Hradec): Jak je reálná možnost, zmiňovaná ministryní, že se Program III pro SK/TJ ještě uskuteční a zda by se musel vyúčtovat do konce roku?

Odp. Hájek: Reálná je, pokud budou prostředky, které ministryně přislíbila získat. Každopádně je musíme urychleně zúčtovat v r. 2015. Lepší je peníze mít a řešit, jak je vyúčtovat, než peníze nemít. Naše krédo musí být: „Všechno zvládneme.“

Lebeda (Sokolov): Když proběhne valná hromada SK/TJ, která schválí nové stanovy, přičemž ještě nejsou podány na krajském soudu, mají platnost v okamžiku schválení VH a MŠMT či jiné subjekty by neměly chtít úředně ověřené stanovy z MV ČR. V rámci podkladů údržby by neměla být byrokraticky požadované smlouvy s městem (vlastníkem nemovitost), když škola má přenesenou právní subjektivitu a běžně uzavírá jiné dohody.

Kopecká (Náchod): Nesrovnalosti pramení z toho, že si ministryně myslí, že svazy mají členy a SK/TJ mají členy. Neměli bychom jí sepsat nějaké stanovisko, jak to je?

Odp. Malý: Nevidím smysl bavit se, kdo jsou členové čeho. Musíme úředníky naučit, že jednou čerpá peníze pro svazy a jednou pro TJ/SK. Svazy chtějí, aby peníze chodili jen na oddíly, ne na TJ.

Odp. Hájek: Vždycky tam bude určitý průnik. To je potřeba ministerstvu vysvětlit.

Sabadin (Cheb): Změna názvu na spolek ano či ne?

Odp. Boháč: Neváhejte a na spolek název změňte bez ohledu na to, jak záměr pozměnit NOZ dopadne. Případné legislativní změny zákonodárci nemohou včas schválit.

Marková (Semily): Pokles seniorů v SK/TK kvůli povinnosti 500 Kč za členský příspěvek.

Odp. Hájek: Pro svazy tyhle podmínky nejsou, ministryně to zaznamenala. Snad to takhle příští rok nebude.

Mazánek (Havlíčkův Brod): Nemůžou se ukládat prohlášení k dotacím do IS – karta Dokumenty a nedokládat je každý rok znovu? S IS a dalšími záležitostmi toho chceme po SK/TJ hrozně moc.

Odp. Hájek: Jednou z možností je Memorandum o dokumentech s ministerstvem. Akceptujme podmínky, respektujme to, jestli chceme od donátora peníze. S IS přeci nechceme po SK/TJ nic nového. IS tu byl i před tím.

Odp. Boháč: Administrativa pro SK/TJ ze strany MŠMT jde snížit jen částečně. Mnoho procedur zůstane. Zde je role pro SCS ČUS, aby nabídla SK/TJ asistenci a pomoc.

Huml (Kladno): IS je dobrá věc, k Programu VIII ale pak požaduji členskou základnu k roku 2013, ne 2014. Proč pak ale SK a TJ máme říkat, aby aktualizovaly členskou základnu?

Odp. Boháč: Podmínky k Programům vycházejí z kvality úředníků. Z určitých důvodů MŠMT pro žádosti na rok 2016 požaduje data z roku 2013. Nemá cenu to řešit.Poradu v 15:36 hod. ukončil místopředseda ČUS, Ing. Marek Hájek.( ZPĚT | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál | tisk )

:: Výpis všech souvisejících článků ::

MS KO ČUSwww.cusmsk.cz

MS KO ČUS
SERVISNÍ CENTRUM SPORTU


Partneři

TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI

 


 

Národní sportovní agentura

 


 

Moravskoslezský kraj

 


 

 


 

Sportuj s námi  |  Česká unie sportu

 


 www.cuscz.cz
ČESKÁ UNIE SPORTU

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.msmt.cz

 


 

Oficiální stránky města Bruntál

Oficiální stránky města Bruntál www.mubruntal.cz

 


Základní informace
RS ČUS Bruntál
Zahradní 1
79201 Bruntál

registrace
zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě pod číslem L 12695

IČO: 00436011
číslo účtu: 2336771/0100

manažer RS ČUS
Jan Urban

telefon: 606 840 173
cusbruntal@seznam.cz

složení RS ČUS Bruntál

Kde nás najdeteVyhledat na webu

Vyhledat text©2007 RS ČUS Bruntál, z.s. | tiskové chyby vyhrazeny.
Převzetí obsahu z těchto webových stránek není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu vedení RS ČUS Bruntál, z.s.

Webové stránky vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Další stránky věnované phpRS - www.phprs.net.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem, logotypy apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.